FAQs Complain Problems

बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाको स्थानिय पाठ्यक्रमको  मस्यौदाबारे आफ्ना अमुल्य सुझावहरु प्रदान गरिदिनुहुन अनुरोध

आदरणिय सर\ म्याडम नमस्कार । बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाको स्थानिय पाठ्यक्रमको यो मस्यौदाबारे आफ्ना अमुल्य सुझावहरु यस पालिकाको ईमेल ठेगाना barpaksulikotrm@gmail.com मा प्रदान गरिदिनुहुन अनुरोध छ ।

 

दस्तावेज: 

बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका भित्र सन्चालन भएका कृषि क्षेत्रका कार्यक्रमहरुको अभलोकन सम्पन्न

बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका भित्र सन्चालन भएका कृषि क्षेत्रका कार्यक्रमहरुको अवलोकन  सम्पन्न भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७७।७८ मा आयोजित आयोजनाहरुको बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका कृषि सेवा शाखाका कर्मचारिहरुले आर्थिक वर्षमा अवलोकन गर्नुभएको हो।

Pages

Social Security