FAQs Complain Problems

वारपाक सुलीकोट गाउँपालिकाले प्रदान गर्दै आइरहेको सेवा तपाइलाई कस्तो लाग्यो ?

प्रभावकारी
38% (21 votes)
सन्तोषजनक
13% (7 votes)
सुधार गर्नुपर्ने धेरै छन
50% (28 votes)
Total votes: 56

Social Security