FAQs Complain Problems

वारपाक सुलीकोट गाउँपालिकाले प्रदान गर्दै आइरहेको सेवा तपाइलाई कस्तो लाग्यो ?

प्रभावकारी
40% (17 votes)
सन्तोषजनक
14% (6 votes)
सुधार गर्नुपर्ने धेरै छन
47% (20 votes)
Total votes: 43