FAQs Complain Problems

वारपाक सुलीकोट गाउँपालिकाले प्रदान गर्दै आइरहेको सेवा तपाइलाई कस्तो लाग्यो ?

प्रभावकारी
41% (33 votes)
सन्तोषजनक
14% (11 votes)
सुधार गर्नुपर्ने धेरै छन
45% (36 votes)
Total votes: 80

Social Security

आर्थिक वर्ष:
दस्तावेज: