FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाको स्थानिय पाठ्यक्रमको  मस्यौदाबारे आफ्ना अमुल्य सुझावहरु प्रदान गरिदिनुहुन अनुरोध

आदरणिय सर\ म्याडम नमस्कार । बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाको स्थानिय पाठ्यक्रमको यो मस्यौदाबारे आफ्ना अमुल्य सुझावहरु यस पालिकाको ईमेल ठेगाना barpaksulikotrm@gmail.com मा प्रदान गरिदिनुहुन अनुरोध छ ।

 

दस्तावेज: 

कोभिड खोप अभियान सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

Social Security