FAQs Complain Problems

आयोजना सम्झौताको लागि आबश्यक कागजातहरु

योजना सम्झौता गर्दा नभई नहुने कागजहरु तल उल्लेखित छन् ।

१.समिति गठन गरेको आम भेलाको निर्णयको प्रतिलिपि ।

२.उपभोक्ता समितिका सदस्यहरुको नागरिकताको प्रतिलिपि ।

३.आयोजनाको लागत अनुमान विवरण ।

४.उपभोक्ता समितिबाट सम्झौताको लागि जिम्मेवार पदाधिकारी तोकिएको उपभोक्ता समितिको निणय।

५.आयोजनाको कार्यान्वयनको कार्यतालिका ।

६.समितिको खाता अध्यक्ष,कोषाध्यक्ष र सचिब गरि तिन जनाको सयुंक्त दस्तखतबाट सञ्चालन हुनेछ र  खाता सञ्चालकमध्ये कम्तिमा एकजना महिला हुनुपर्नेछ ।

आर्थिक वर्ष: